Çoklu Zekâ Oyunları ve Dil Öğretimi

Online yabancı dil eğitimlerinde kullanılan eğitsel oyunların zeka gelişimi açısından son derece önemli olduğunu biliyor muydunuz? Yeni dönem eğitim sistemlerinin sıkıcılıktan ve geleneksel öğretim yöntemlerinden uzak olması hem öğrencilerin derslerine daha iyi adapte olmalarını hem de öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlıyor. Özellikle uzun vadeli bir çabayı gerektiren yabancı dil öğreniminde oyun gibi farklı yöntemlerin eğitime dahil edilmesi öğretimi alışılmış, sıkıcı kural ve genellemelerden kurtararak daha anlamlı ve amacına daha kolay ulaşabilir bir duruma getiriyor. 

Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

Yabancı Dil Eğitiminde Çoklu Zeka Oyunları

Oyun çağdaş eğitim yöntemleri arasında kullanılan en etkili ve sıkıcılıktan uzak eğitim yöntemidir. Gerçek bireğitim aracı olarak kabul edilen oyun sayesinde öğrenci aktif bir öğrenme süreci yaşar. ”Yaşayarak öğrenme” kavramının ortaya çıkmasını sağlayan oyunlar bireyin hem zihin yapısında hem de dil gelişiminde önemli bir rol oynar.

Yabancı dil eğitiminde uygulanan çoklu zeka oyunları ile öğrencinin yalnızca dil gelişimi hedeflenmez. Bununla birlikte sözel ve dilbilimsel zeka, mantıksal ve matematiksel zeka, uzamsal ve görsel zeka, müziksel ve ritmik zeka, bedensel ve kinestetik zeka, kişilerarası ve sosyal zeka türlerinin de gelişimi amaçlanır. Çoklu zeka oyunlarının kullanıldığı yabancı dil derslerinde ders öğretmen merkezli olmaktan çıkar ve öğrencinin de sürecin içine dahil olduğu, dersin yaşanarak öğrenildiği bir sürece dönüşür. Çeşitli zeka gruplarına sahip öğrencilere hitap edebilen önemli bir öğretim aracı olan çoklu zeka oyunu sistemi öğrencilere özgür bir çalışma alanı sunar. 

Çoklu Zeka Oyunlarının Faydaları

  • Bireyin yaratıcı yönünü geliştirir, hayal gücünü kullanmasını sağlar.
  • Bireyler arası etkileşimi artırır.
  • Bireyin öğretim sırasındaki özgürlüğünü artırır.
  • Öğretilen bilgilerin daha kısa sürede ve daha etkili bir şekilde öğretilmesini sağlar.
  • Öğrenilen bilginin kalıcılığını artırır.

Modern eğitim yöntemleri incelendiğinde faydaları tartışılmaz olan çoklu zeka oyunları yabancı dil eğitiminin de önemli bir parçasıdır. Çeşitli zeka türlerine sahip olan öğrencilerin potansiyel yeteneklerini ortaya çıkarmayı sağlayan çoklu zeka oyunları dil eğitiminde de yöntem zenginliği sağlayarak derslerin veriminin artmasını sağlar. Kısaca özetlemek gerekirse yabancı dil eğitiminde oyun kavramı mutlaka kullanılması gereken bir yöntemdir. Öğrencilerin motivasyonunun artmasına yol açan oyun yöntemi ile farklı zeka türlerine sahip öğrenciler öğretilen bilgileri çok daha kolay bir şekilde öğrenebilir. Yani kısaca özetlemek gerekirse yabancı dil eğitiminde kullanılan ve  farklı zeka türlerini temel alan oyunlar sayesinde farklı zeka türlerine sahip öğrenciler öğretilenleri daha kolay öğrenebilecektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart