İngilizce Öğretiminde Dijital Dönem

Teknolojinin ve iletişim araçlarının gelişmesi insanların yabancı dilleri de öğrenme ve kullanma süreçlerinde değişiklikleri beraberinde getirdi. Geçmişte daha çok düz anlatım gibi geleneksel yollarla öğretilen bilgiler artık dijital çağın gereklerine uygun bir şekilde öğrencilere iletiliyor. Küresel iletişim dili olan İngilizcenin online eğitiminde de dijital araç ve gereçler eğitimlerin en önemli parçalarından biri. Gelin bugünkü yazımızda online İngilizce eğitimi ve dijitalleşmenin önemini inceleyelim.

İngilizce Eğitiminde Dijital Çağın Önemi


İngilizce eğitiminde dijitalleşme günümüzün en önemli gerekliliklerinden biri. Öğrencilerin dili daha iyi, daha kalıcı ve daha etkili bir şekilde öğrenmesini sağlayan dijital unsurlar;

 • Öğrenmede yaratıcılık sağlar,
 • Öğrencilere fırsat eşitliği sunar,
 • Yaratıcılığı geliştirir,
 • Bireysel gelişime katkı sağlar,
 • Eğitimin evrenselleşmesine yardımcı olur,
 • Öğrenmeyi hızlandırır, kalıcılaştırır,
 • İlgi çekicidir, öğrenci öğrenirken sıkılmaz,
 • Zamanın verimli kullanılmasına yardımcı olur,
 • Materyallerin tekrar kullanılabilirliği vardır. 

İngilizce eğitiminde kullanılan dijital materyallerin birçok farklı yöntem ve çeşidi bulunmaktadır. En sık kullanılan ve en çok şe yarayan bazı teknikler aşağıdaki gibidir: 

 • Görsel destek işlevi gören internet kaynaklı resim ve görseller. 
 • Etkileşimli hikaye kitapları
 • Etkileşimli yazılar (web tabanlı veya PC tabanlı)
 • Video ve sunumlar
 • Web sayfaları
 • Sanal chat sayfaları, sanal iletişim kaynakları
 • Dil laboratuvarları

Yukarıda yer alan tüm dijital kaynaklar Zoqla ailesi olarak bizlerin de online İngilizce eğitimlerimizde kullandığımız kaynaklar arasındadır. Bu kaynaklar sayesinde İngilizce kavramların açıklanmasını ve öğrenmesini kolaylaştırdığımız gibi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmede pratik imkanı sağlamayı, dil kullanımını desteklemeyi, öğrencilerin alt dil becerilerini pratik etmesini sağlayacak egzersizler sunmayı, özgün bir biçimde iletişim kurabilmeyi sağlıyoruz.

Kısaca özetlemek gerekirse teknolojik araçlar sayesinde yaş ve seviye farkı gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin öğrenme gereksinimleri ve ilgi düzeylerine göre dijital programlar hazırlıyoruz. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu teknolojinin entegre edildiği öğrenme yöntemlerimiz ile öğrencilerimizin hem göze hem de kulağa hitap eden materyallerle çoklu öğrenme ortamlarında İngilizce öğrenmelerini kolaylaştırarak, öğrendikleri bilgilerin kalıcılığını artırmayı hedefliyoruz.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart