Dil Öğrenme Stratejilerinin Önemi

Dil öğrenme stratejileri öğrencilerin yabancı dil ile ilgili iletişim bağını güçlendirmek, dili daha iyi anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak için kullanılan stratejilerdir. Naiman, Frohlich, Stern ve Todesco, 1978; 1996; Rubin, 1975; Stern, 1975 gibi farklı kişilerin farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkardıkları bu stratejiler sayesinde online yabancı dil kursu alan kişiler kendilerini daha iyi geliştirerek öğrenmeye çalıştıkları yabancı dil ile aralarında bir bağ kurabilir.

Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri ve Önemi

Yapılan araştırmalar doğru ve etkili bir şekilde kullanılan dil öğrenme stratejilerinin dil yeterliğini ve
dil öğrenmedeki başarıyı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Bu stratejiler dil öğrenme sürecinde bireyin yaşadığı iletişim zorluklarını ortadan kaldırmakta zihinde bilginin işlenmesi, depolanması ve geri çağrılması gibi alanlarda dil öğrenimini geliştirmektedir.

Dil Öğrenme Stratejileri Nelerdir?

I. Dolaysız Stratejiler

1. Hafıza Stratejileri:

 • Zihinde bağlantılar kurmak.
 • Görüntü ve seslere başvurmak.
 • Öğrenilen konuları ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmek.
 • Fiziksel hareketleri kullanarak hafızada tutmak.

2. Bilişsel Stratejiler: 

 • Uygulama yapmak
 • Mesaj alıp vermek.
 • Çözümleme yapmak ve sonuç çıkarmak.
 • Girdiler ve çıktılar için yapı oluşturmak 

3. Telafi Stratejileri: 

 • Makul bir tahminde bulunmak.
 • Konuşurken ya da yazarken

II. Dolaylı Stratejiler

1. Bilişüstü Stratejiler: 

 • Daha önceden bilinenleri gözden geçirip arada bağlantılar kurarak
  öğrenme üzerinde yoğunlaşmak.
 • Öğrenmeyi düzenlemek ve planlamak.
 • Kendi kendini gözlemleyerek öğrenme sürecini değerlendirmek.

2. Duygusal Stratejiler: 

 • Rahatlama teknikleri kullanarak kaygıyı azaltmak.
 • Kendini ödüllendirmek, olumlu ifadeler kullanarak kendi kendini
  cesaretlendirmek.
 • Kendini dinleyerek, bir dil öğrenme günlüğü tutarak, duygularını
  başkaları ile paylaşarak kendi duygusal değişimlerini kontrol etmek.

3. Sosyal Stratejiler:

 • Soru sormak, karşıdakinden açıklama veya doğrulama yapmasını,
  hataları düzeltmesini istemek.
 • Arkadaşlarla veya hedef dilde yeterli bilgiye sahip insanlarla işbirliği
  yapmak.
 • Farklı kültürlerdeki insanların duygu ve düşüncelerini öğrenmeye
  çalışmak.

Kaynak : Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2005, s.113-122

ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart