Yabancı Dil Öğretiminde Oyunun Yeri

Oyunların, yabancı dil eğitim programlarında kullanıldıklarında çok daha verimli bir eğitim süreci yarattıklarını biliyor muydunuz? Özellikle çocuklar için yabancı dil eğitiminde kullanılan oyun türleri çocukların dil eğitimlerini daha kalıcı bir hale getiriyor. Fiziksel ve zihinsel yetenekleri kendine özgü kurallar ile geliştiren, sosyal uyum, zeka ve beceri kabiliyeti sunan aynı zamanda öğrenirken eğlenmeyi sağlayan oyunlar ile yabancı dil eğitimi ilişkisini yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Yabancı Dil Eğitimi ve Oyunlar

Online yabancı dil eğitiminde sınıf ortamında kullanılan yöntem, teknik ve materyallerin çeşitliliği eğitimde başarıyı artırmanın önemli noktalarıdır. Kullanılan yöntem, teknik ve materyallerin öğretilen konuya, öğrencinin bilgi düzeyine, ilgi ve beklentilerine uygun ve ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olması dil öğretimindeki başarıyı da beraberinde artırır. 

Gerçek bir eğitim aracı olarak kabul edilen oyun faktörü zihin ve dil gelişimi konusunda oldukça büyük önem taşır. Oyun sayesinde öğrenciler yabancı dili aktif öğrenme yani yaşayarak öğrenme metodu ile öğrenirler. Oyun ile öğrenme öğrencilere en doğal öğrenme ortamını sunar, bununla beraber öğrencinin sosyal gelişimini artırır, hayal gücünü pekiştirir. Online yabancı dil eğitiminde oyunlar; sözcük öğretimi, gramer ve yazım (telaffuz) öğretimi ve sözcük üretimi gibi konular özelinde kullanılır. Yabancı dil eğitiminde oyun faktörü ile birlikte; 

  • Öğrenciler dil öğrenme endişesinde kurtularak daha rahat ve özgür bir ortamda eğitimlerini alırlar. 
  • Öğrenciler oyun oynama sonucunda yeni kelimeler öğrenirler,
  • Oyun süresince öğrenciler ilgili yabancı dil özelinde düşünebilirler,
  • Oyunlar sayesinde derslerde rutinin dışına çıkılabilir ve ders sıkıcılıktan uzaklaşarak daha keyifli ve bu sayede daha etkili bir hale gelebilir,
  • Yabancı dil eğitiminde oyun kullanımı güdüleyicidir,
  • Oyunlar öğrencinin dil öğrenmeye yönelik çabalarını destekler ve kolaylaştırır,
  • Oyunlar sayesinde öğrenci konuşma, yazma, dinleme ve okuma gibi farklı becerilerini uygulamaya dökebilir,
  • Oyunlar ile öğrenciler karşılıklı etkileşimde bulunur ve iletişim becerilerini güçlendirebilir,
  • Online yabancı dil eğitimlerinde kullanılan oyunlar ile birlikte dil kullanımında anlamlı bir yapı oluşmasına katkıda bulunur. 

Biz de Zoqla olarak yabancı dil derslerinde oyunlardan faydalanarak özellikle çocukların yabancı dili sevmelerini ve daha kolay daha kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlıyoruz.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart