Çocuklar İçin Yabancı Dil Eğitiminde Etkili Teknoloji Kullanımı

Hayatımızın her yerinde olan teknoloji artık eğitimin de önemli bir parçası. Küreselleşen dünya şartlarında artık öğretmenler teknoloji kullananlar ve kullanmayanlar olarak iki gruba ayrılacak duruma gelmiş konumda. Bu da her alanda teknolojinin önemini artırarak öğrencilerin ya da ebeveynlerin de eğitimleri bu yönde istemesine neden oluyor. Yabancı dil eğitiminde de teknolojinin yerinin önem kazandığı aşikar. Özellikle çocuklar için yabancı dil eğitiminde teknoloji yeri yadsınamaz bir gereklilik.

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Çocuklar için Yabancı Dil Eğitimi ve Teknoloji

Online dil eğitimlerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte teknolojinin eğitim sürecine dahil olması, dilin daha hızlı ve daha rahat bir şekilde öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Artık hayatımızın her alanında olan teknoloji, online yabancı dil kurslarında da kullanılarak gerek eğitmenlere gerekse öğrencilere pek çok alanda kolaylık sağlıyor.

Özellikle çocuklar için yabancı dil derslerinde teknolojinin kullanılması çocukların sadece dil becerilerinin değil bilişsel faaliyetlerinin gelişmesine de yardımcı oluyor. Çocuklar ilgi duydukları teknolojik araçlar sayesinde sıkılmadan, keyif alarak bir yandan eğitimlerini tamamlıyor bir yandan da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çocuklar için yabancı dil eğitiminde öğretmenlerin dikkat etmesi gereken tek şey ise seviyeye uygun teknolojik araçların tercih edilmesi. Burada mutlaka çocuğun yaşı, gelişim seviyesi ve dile hakimiyeti göz önünde bulundurulmalı ve kullanılan teknolojik materyaller mutlaka bu özelliklere uygun bir şekilde seçilmeli. 

Çocuklar İçin Yabancı Dil Eğitiminde Hangi Teknolojik Araçlar Kullanılır?

Çocuklar için dil eğitim ve öğretiminde çeşitli teknolojik araçlardan faydalanabilmek mümkün. Geleneksel derslerde kullanılan materyallere ek olarak bilgisayar destekli programların kullanılması çocukların derse olan ilgi ve isteğin artması için kesinlikle gerekli. Film ve video destekli dil öğretim programları, internet üzerindeki uygulamalar, oyunlar, bloglar, skype, podcast, moodle vb. teknolojik materyaller çocukların dersleri sıkıcı bir aktivite olarak görmesini engelleyip, eğitim sürecinden keyif almalarını, sıkılmadan ve motivasyonları kaybetmeden yeni bir dil öğrenmelerini sağlıyor. Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda geleneksel dil eğitim-öğretim metodlarının yarattığı dar çerçeveden öğrencileri kurtarmak için yabancı dil eğitiminde teknoloji unsurunun kesinlikle yer alması, dil eğitim ve öğretiminin teknoloji ile zenginleştirilmesi gerektiğini kesinlikle söyleyebiliriz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart