Yetişkinlikte Dil Öğrenimi

Erken yaşta dil öğrenmenin avantajlarını artık bilmeyen yoktur. Birçok araştırma dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa  dilin öğrenilmesindeki başarı da o kadar artacağı yönündedir. Özellikle çocuklarda 2-7 yaş aralığında yapılan eğitimler yabancı dilin tıpkı anadillerinde olduğu gibi doğal ve bilinçsiz bir biçimde öğrenilmesine yardımcı olur. Ancak bu değildir ki yabancı dil eğitimi yalnızca çocuk yaşta verilmelidir. Yaş ilerledikçe yabancı dil öğrenmek çocukluğa göre daha zor gibi görünebilir ancak kesinlikle dil öğrenimi için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır ve kimi durumlarda yetişkinlikte öğrenmek daha avantajlı olabilir.

Yetişkinlikte Dil Öğrenimi Nasıl Olur?

Çocuklar ile yetişkinler arasında yabancı dil öğrenme süreci kimi farklılıklar gösterir. Örneğin çocukların devamlı bir gelişim süreci içinde olmaları dil öğrenimini doğal bir süreç içerisinde yapmalarını sağlar. Yetişkinlerde ise dil eğitimi çeşitli nedenlere bağlı gereksinim olarak ortaya çıkar. Eğitim, iş hayatı, yurt dışında yaşama gibi farklı sebepler yetişkinlerin yabancı dil öğrenmek istemesinin sebepleri arasında yer alır.

Yetişkinler yabancı dil öğrenme süreçlerinde anadillerine hakimiyetlerinden dolayı dilsel yapıları ve kavramları daha kolay tanıyıp kavrayabilir, diller arası karşılaştırma ve transfer yapabilir, akıl yürütmeyle tahminde bulunabilir. Bununla birlikte yetişkinler öğrenme sürecindeki duygularını kontrol altına alabilmeleri yönünden de çocuklara göre daha avantajlıdır. Örneğin yetişkinlikte yabancı dil öğrenme sürecinde stresle daha iyi başa çıkabilir bu süreçte yaşadıkları ile ilgili duygularını paylaşabilir. 

Küçük çocuklar yaşları gereği gerekli dilsel, duyusal ve bilişsel donanım ve altyapıya sahip değildir bu yüzden çocuklar dil öğrenme stratejisi kullanamadan doğal yoldan  öğrenirler. Yetişkinler ise başkalarıyla iş birliği içerisinde çalışarak ve birçok dil öğrenim stratejisini kullanarak avantajlı bir şekilde yabancı dil eğitimi alabilirler. 

Motivasyon konusu da çocuklar ve yetişkinlerin dil öğrenim süreçlerini birbirinden ayıran faktörler arasında yer alır. Küçük çocukların kendiliğinden gelen bir dil öğrenme motivasyonu bulunmaz ancak yetişkinlerde yabancı dil eğitimi sürecinde hem içsel hem de dışsal motivasyon oluşur. Çocuklar için dil öğrenmek o anki oyunun bir parçası gibidir ve yabancı dil öğrenme arzusu bilinçsizdir. Yetişkinlerde ise yabancı dil öğrenme motivasyonu çok çeşitli olabilir. Son olarak çocukların odaklanma kapasitelerinin ve dikkatlerinin oldukça sınırlı olması yabancı dil öğreniminin uzun bir sürece yayılmasına sebep olurken yetişkinlerde bu durum tam tersine olduğu için süreç çok daha kısa ilerleyebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart