Dil Eğitiminde Teknolojinin Rolü

Hayatımızın bir parçası olan teknoloji, online dil eğitimlerinin de en önemli noktalarından biri. Küreselleşen dünyanın gerektirdiği şartlar bir yana son yıllarda hayatımıza giren pandemi koşulları online yabancı dil eğitiminde teknoloji faktörünün önemini büyük oranda artırdı. Hem eğitmenler hem de öğrenciler açısından çok önemli faydalar yaratan bu durum ile dili öğrenme süreci kısalırken bireylerin öğrenmelerinin sürekliliğini
sağlayacak becerileri kazanmaları da hızlandırıldı.

Online Eğitimlerde Teknolojinin Önemi

Yapılan araştırmalar online eğitim süreçlerinin öğrencilere kattığı faydaları şu şekilde değerlendiriyor: 

  • Teknoloji destekli öğrenme biçimlerinde kullanılan teknolojik materyaller öğrencilerin derse katılım süresini uzatmakla birlikte onların iletilen tüm bilgileri daha hızlı ve daha kalıcı öğrenmelerine yardımcı oluyor.
  • Teknoloji destekli öğrenme biçimlerinde tüm öğrenciler kendi yaş ve gereksinimlerine uygun materyaller ile çalıştıkları için eğitim kişiselleştirilebiliyor. Bu da ders içi etkinliği artırıyor.
  • Teknolojinin sürekli gelişmesi online dersler esnasında kullanılan materyallerin sayısında ve kalitesinde de gelişim yaşanmasını sağlıyor. Bu sayede öğrenci sürekli olarak yeni teknikler ve materyaller ile dersten sıkılmadan keyif alarak yabancı dil öğreniyor.
  • Online yabancı dil eğitimlerinde dersler istenildiği kadar tekrarlanabiliyor. Geleneksel derslerde öğrenciler her seviyeden öğrenciler ile bir arada oldukları dersleri bir kez görme şansına sahip. Ancak online derslerde öğrenci aldığı dersi daha sonra tekrar edebilmesinin yanı sıra toplu derslerini de kendi seviyesindeki öğrenciler ile alabiliyor.

Kısaca özetlemek gerekirse teknoloji eğitim sektörünün de en önemli parçaları arasında. Özellikle yabancı dil eğitimlerinde eğitsel amaçlar için teknolojinin kullanılması artık kaçınılmaz bir zorunluluk. Biz de Zoqla ailesi olarak online yabancı dil eğitimlerimizde işitsel ve interaktif özellikleri olan teknolojik araçları mümkün olduğunda çok kullanarak öğrencilerimizin eğitimlerini sıkılmadan, keyif alarak almalarını sağlıyor, bir yandan da verdiğimiz derslerin kalıcılığını artırmayı hedefliyoruz. Film ve video destekli dil öğretim programları, internet üzerindeki uygulamalar, oyunlar, bloglar (internet günlükleri), skype, podcast (internet yayınları), moodle gibi derslerde kullandığımız materyallere ek olarak bilgisayar destekli programların kullanılması ile birlikte öğrencilerimizin derslere olan ilgisini artırıyor, motivasyonu sağlayarak sıkılmalarını ve hem de yaptıkları işten zevk almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart