İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler

Dünya üzerinde en çok ve en sık kullanılan İngilizce kelimelerin hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Sizler için araştırdık ve İngilizcede en çok kullanılan bazı kelimeleri listeledik. Bu kelimeleri öğrenerek günlük konuşma dilinize katarak online İngilizce öğrenme eğitiminizi hızlandırabilir ve çok daha kısa sürede istediğiniz seviyeye gelebilirsiniz.

En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler

 1. a            : (herhangi)bir 
 2. about     : hakkında,civarı
 3. all           : bütün,tüm
 4. also        : ayrıca,-da
 5. and         : ve
 6. as           : için,gibi
 7. at            : -de,-da
 8. be           : olmak
 9. because : çünkü
 10. but          : fakat
 11. by           : tarafından, yanında,ile
 12. can         : -ebilmek
 13. come      : gelmek
 14. could      : -ebilir,-ebilirdi
 15. day         : gün
 16. do           : yapmak
 17. even       : bile
 18. find         : bulmak
 19. first         : ilk
 20. for           : için,çünkü
 21. from        : -den,-dan
 22. get          : elde etmek, edinmek, ulaşmak
 23. give         : vermek
 24. go            : gitmek
 25. have        : sahip olmak
 26. he            : o(erkek)
 27. her           : onun,onu(kadın)
 28. here         : burada
 29. him           : onun(erkek)
 30. his            : onun(erkek)
 31. how          : nasıl
 32. I                : ben
 33. if               : eğer
 34. in              : içinde
 35. into           : içine
 36. it               : o,onu(cansız varlık,hayvan)
 37. its             : onun(cansız varlık,hayvan)
 38. just           : henüz,sadece
 39. know        : bilmek
 40. like           : gibi,hoşlanmak
 41. look          : bakmak, görünmek
 42. make        : yapmak
 43. man          : adam
 44. many         : çoğu
 45. me             : beni,bana
 46. more          : daha çok
 47. my              : benim
 48. new            : yeni
 49. no               : hayır
 50. not             : değil,olumsuzluk eki
 51. now            : şimdi
 52. of                : -in,-ın
 53. on               : üzerinde
 54. one             : bir
 55. only            : sadece
 56. or               : veya,ya da
 57. other          : diğer
 58. our             : bizim
 59. out             : dışarı,dışarda
 60. people        : insanlar
 61. say             : söylemek
 62. see             : görmek
 63. she             : o(kadın)
 64. so               : böylece,öyleyse
 65. some          : bazı,biraz
 66. take            : almak,görütmek,çekmek
 67. tell              : söylemek
 68. than            :- e göre, kıyasla
 69. that             : o(uzaktaki)
 70. the              : belli bir objeyi/yeri/kişiyi tanımlamak için kullanılır
 71. their            : onların
 72. them           : onları,onlara
 73. then            : o zaman, ondan sonra
 74. there          : orada
 75. these          : bunlar(yakın)
 76. they            : onlar
 77. thing           : şey
 78. think           : düşünmek
 79. this             : bu(yakın)
 80. those          : onlar(uzak)
 81. time            : zaman,süre
 82. to                : -e,-a
 83. two             : iki
 84. up               : yukarı
 85. use             : kullanmak
 86. very            : çok
 87. want           : istemek
 88. way             : yol
 89. we                : biz
 90. well              : iyi
 91. what             : ne
 92. when            : ne zaman
 93. which           : hangi
 94. who              : kim
 95. will               : -ecek,-acak eki
 96. with              : ile,birlikte
 97. would           : – ecekti,-erdi
 98. year             : yıl
 99. you              : sen
 100. your             : senin

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart