muzigin yabanci dil egitimindeki yeri

Müziğin Dil Öğrenimindeki Önemi

Yabancı dil öğrenimi kişinin yaş, cinsiyet, o anki motivasyon ve hedefleri ile ilgili doğrudan bağlantılı bir süreçtir. Örneğin çocuk yaşta verilen yabancı dil eğitimi ile yetişkin yaşta alınan yabancı dil eğitiminin süreci, öğrenme hızı gibi noktaları birbirinden farklıdır. Bununla birlikte kullanılan araç ve materyaller de eğitim sürecine doğrudan katkıda bulunur. Bu bağlamda müzik özellikle erken yaşta verilen yabancı dil eğitiminde kullanılan önemli bir araçtır. Çocuklara müzik ile yabancı dil eğitimi vermek sürece olumlu katkı sağlayarak çocukların dili daha kısa sürede daha kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlar.

Müzik ve Yabancı Dil Eğitimi

Müzik sadece çocuklarda değiş yetişkinlerde de sayısız fayda sağlayan bir araçtır. Müzik ile kişiler hem ruhsal hem de zihinsel gelişimler gösterebilir. Örneğin müzik dinlemek 4-6 yaş arası çocuklarda sözel zekanın artmasına yardımcı olur. Müzik ruh halini etkiler, kişinin fiziksel ve zihinsel mutluluğunu artırır. 

Araştırmalar müziğin aracı olarak kullanıldığı eğitimlerin kullanılmadığı eğitimlere oranla çok daha başarılı olduğu yönündedir. Yani bir eğitim sürecine müzik dahil oluyorsa o eğitimin çok daha verimli olacağını söylemek yanlış olmaz. Özellikle çocukların müzikle olan bağı düşünüldüğünde yabancı dil eğitiminde müzikten, şarkılardan yararlanmak çocukların dili daha çok severek daha kısa sürede öğrenmelerine yardımcı olur.

Şarkılar sayesinde çocuklar yeni yapı ve kelimeleri doğal yoldan öğrenebilir. Sayılar, rakamlar, aylar, meyveler, günler, eşyalar gibi farkı şeyleri tanıtan şarkılar sayesinde çocuklar farkında olmadan üstelik eğlenerek yeni bir dile hakim olur. 

Biz de Zoqla ailesi olarak çocuklar için yabancı dil kursu eğitimlerimizde şarkılardan, müzik ve onun eğitici gücünden faydalanarak çocukların eğitimlerine doğrudan katkıda bulunuyoruz. Müziğin birleştirici gücü sayesinde çocuklara daha kolay, daha rahat ve daha eğlenceli bir dil eğitimi sunarak, çocukların öğrendikleri yeni dile kolayca adapte olmalarını sağlıyor, şarkılar ile çocukların o dildeki günlük konuşma diline hakim olmalarını kolaylaştırıyoruz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart