Ingilizcede Yanlis Telaffuz Edilen Kelimeler

İngilizcede Yanlış Telaffuz Edilen Kelimeler

Yeni bir dil öğrenme sürecinin en zorlayıcı kısımlarından biri speaking yani konuşma sürecidir. Birçok insan hem çekingenlikten hem de hata yapma korkusundan dolayı konuşmaya çekinebilir. Özellikle en çok tercih edilen yabancı dil olan İngilizceyi yeni konuşmaya başlayan biri sık sık telaffuz hataları yapabilir. Çok normal olan bu süreci bu kelimeler üzerine yoğunlaşarak ve speaking pratikleri yaparak çözmek mümkündür. Peki İngilizcede yanlış telaffuz edilen kelimeler nelerdir? 

İngilizce Yanlış Telaffuz Edilen Sözcükler

 • Accessory: (aksesuar) ek-ses-riy
 • Advertisement: (reklam) ed-vır-tayz-mın
 • Analysis: (analiz) ena-lisis
 • Answer: (cevap) en-sır
 • Archive: (arşiv) ark-(h)ayv
 • Awesome: (müthiş) ao-sum
 • Awry: (ters) ev-ray
 • Career: (kariyer) ka-ri-yır
 • Chemistry: (kimya) ke-mıs-t(ı)ri
 • Comfortable: (rahat) kam-fı-tı-bıl
 • Company: (şirket) kam-pı-ni
 • Comment: (yorum, yorum yapma) ka-ment
 • Congratulations: (tebrikler) kon-gra-culey-şıns
 • Conscience: (vicdan) koan-şınz
 • Consciousness: (bilinç) kon-çıns-nıs
 • Country: (ülke) ka(ı)n-t(ı)ri
 • Debt: (borç) det
 • Decisive: (belirleyici) di-say-siv
 • Dessert: (tatlı) di-zört
 • Determine: (karar verme) di-tör-mın
 • Development: (gelişme) dive-lıp-mınt
 • Doubt: (şüphe) daut
 • Economy: (ekonomi) i-ka-na-mi
 • Especially: (özellikle) is-peşı-li
 • Foreign: (yabancı) for-ın
 • Horizon: (ufuk) ho-ray-zın
 • International: (uluslararası) in-tır-ne-şınıl
 • Island: (ada) ay-land
 • Opportunity: (şans, fırsat) apor-tuni-diy
 • Percent: (yüzde) pör-sent
 • Prescription: (reçete) pris-krip-şın
 • Purchase: (satınalma) pör-çıs
 • Purpose: (amaç) pö(r)-pıs
 • Receipt: (fiş, makbuz) ri-siyt
 • Schedule: (takvim) si-ke-cıl
 • Subtle: (ince) sa-dıl
 • Supply: (arz) sıp-lay
 • Support: (destek) sı-port
 • Susceptibility: (duyarlılık) sı-sebta-bıliti
 • Tuesday: (salı) tü(u)z-dey
 • Wednesday: (çarşamba) venz-dei

İngilizceyi Zoqla ile Hatasız Konuş

Online İngilizce konuşma sürecinizde hataları minimuma indirmek ve kolayca konuşabilmek istiyorsanız sizleri de Zoqla online İngilizce kurslarımıza bekliyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz ile yalnızca telaffuz hataları üzerine odaklanmayacak İngilizce seviyenizi de bir üst seviyeye taşıyarak kısa sürede anadiliniz gibi İngilizce konuşacaksınız. İngilizce konusunda ilerlemek ve istediğiniz konularda pratik yaparak kendinizi geliştirmek istiyorsanız vakit kaybetmeden bizlerle iletişime geçebilirsiniz!

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart