Dil Egitiminde Kultur ve Sanatin Rolu

Dil Eğitiminde Kültür ve Sanatın Rolü

Kültür sanat ve dil eğitimi her ne kadar farklı alanlarda gibi görülse de aslında birbiriyle bütün olan, birbirini besleyen konular. Dil eğitimi içerisinde kültür ve sanatın da kullanılması ile oluşturulan programlar öğrenciler için sayısız fayda sağlayabilir. Biz de Zoqla ailesi olarak bunun önemine istinaden tüm dil eğitimi programlarımızda kültür ve sanat ögelerinden mümkün olduğunca yararlanarak öğrencilerimizin aldığı eğitimi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Dil Eğitiminde Kültür ve Sanattan Nasıl Faydalanılır?

Kültür ve sanat; kişilerin sosyal ilişkilerini şekillendiren, onlara işbirliği ve yardımlaşmayı öğreten, vizyon kazandıran, üretken olmayı sağlayan önemli ögelerdir. Eğitim içerisine bu ögelerin kullanımı öğrencilerin gözlem yapma, empati kurma, pratik düşünce sağlama, özgün olma gibi becerileri kazandırır. Özellikle çocuklar için online yabancı dil eğitimi alanında kültür ve sanat ögelerinden yararlanmak çocukların gelişim sürecine çok önemli katkılarda bulunacaktır. Dil eğitiminde kullanılan dilsel ve görsel uyaranlar çocukların dil öğrenim sürecini beslediği gibi zihinsel gelişimlerinde de etkilidir. 

Online yabancı dil eğitimi içerisinde dilsel, görsel, işitsel birer uyaran olarak resim, müzik, karikatür, film ve diziler gibi kültür sanat ögelerinin kullanılması duyu algılarını da eğitimin bir parçası haline getirerek eğitim ortamını çok uyaranlı bir niteliğe dönüştürebilir. Öğrenci hem kendi dilin hem de öğrendiği yabancı dilin kültürüne hakim olarak dünyaya daha açık, vizyoner bir bakış açısı geliştirir. Sanat ve kültürün yabancı dil eğitimine dahil edilmesi öğrencilerin basmakalıp yanlışlardan, önyargılı düşüncelerden kurtulmaları konusunda önemlidir.

Kültür ve sanat ile ilgili tüm yöntemler, eğitim metotları ve görüşler yabancı dil eğitiminde dilden ayrı tutulan bir unsur olarak görülmemeli ve mutlaka yabancı dil eğitiminin bir parçası olmalıdır.

Yabancı Dil Eğitiminde Kullanılabilecek Bazı Kültür Sanat Ögeleri

 • Müzik
 • Sinema
 • Tiyatro
 • Edebiyat
 • Müzeler
 • Mimari Yapılar
 • Tarih
 • Sportif Etkinlikler
 • Önemli günler
 • Oyunlar
 • Atasözleri
 • Mecazi Anlatımlar
 • Mimikler
 • Jestler
 • Radyo ve Televizyon Programları
 • Deyimler
 • Karikatür

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart