Iyi Bir Iletisim Kurabilmek Icin Mutlaka Bilmeniz Gereken Ingilizce Fiiller

İyi Bir İletişim Kurabilmek İçin Mutlaka Bilmeniz Gereken İngilizce Fiiller

Bir toplantıya girdiğinizde, tatile gittiğinizde ya da bir sohbet ortamında İngilizceniz ileri seviyede olmasa bile temel anlamda bazı fiilleri kullanmayı bildiğiniz zaman iletişim kurmanız da kolaylaşır. Bu konu aslında hemen her dilde geçerlidir, en çok kullanılan fiilleri bilmek ve bu fiilleri cümle içerisinde kullanabilmek size ileri seviyede olmasa da temel anlamda iletişim kurabilmenin yolunu açar. Aşağıda yer alan İngilizce fiilleri online İngilizce kursu programınızın içerisine dahil ederek günlük pratiklerinize eklerseniz kısa sürede siz de İngilizce iletişimin sırrını çözebilirsiniz. 

İngilizce Pratiğine Dahil Edilmesi Gereken Fiiller

 1: be – olmak 2: have – sahip olmak 3: do – yapmak
 4: say – söylemek 5: get – almak 6: make – yapmak
 7: go – gitmek           8: see – görmek 9: know – bilmek
 10: take – almak 11: think – düşünmek         12: come – gelmek
 13: give – vermek     14: look – bakmak    15: use – kullanmak
 16: find – bulmak       17: want – istemek 18: tell – söylemek
 19: put – koymak 20: mean – kastetmek 21: become – olmak
 22: leave – bırakmak           23: work – çalışmak 24: need – istemek
 25: feel – hissetmek  26: seem – görünmek         27: ask – sormak
 28: show – göstermek         29: try – denemek    30: call – aramak
 31: keep – tutmak 32: provide – sağlamak 33: hold – tutmak
 34: turn – dönmek 35: follow – takip etmek 36: begin – başlamak
 37: bring – getirmek 38: like – hoşlanmak 39: go – gitmek
 40: help – yardım etmek 41: start – başlamak 42: run – koşmak
 43: write – yazmak 44: set – kurmak 45: move – ilerlemek
 46: play – oynamak  47: pay – ödemek 48: hear – duymak
 49: include – katmak            50: believe – inanmak         51: allow – izin vermek
 52: meet – tanışmak            53: lead – yönlendirmek 54: live – yaşamak
 55: stand – durmak 56: happen – olmak 57: carry – taşımak
 58: talk – konuşmak 59: appear – ortaya çıkmak 60: produce – üretmek
 61: sit – oturmak 62: offer – teklif etmek 63: consider – düşünmek
 64: expect – beklemek        65: suggest – önermek       66: let – izin vermek
 67: read – okumak 68: require – istemek 69: continue – devam etmek
 70: lose – kaybetmek 71: add – eklemek 72: change – değiştirmek
 73: fall – düşmek 74: remain – kalmak 75: remember – hatırlamak
 76: buy – satın almak            77: speak – konuşmak 78: stop – durmak
 79: send – göndermek        80: receive – almak 81: decide – karar vermek
 82: win – kazanmak 83: understand – anlamak 84: describe – açıklamak
 85: develop – geliştirmek 86: agree – katılmak 87: open – açmak
 88: reach – yetişmek 89: build – inşa etmek 90: involve – içermek
 91: spend – harcamak        92: return – dönmek 93: draw – çizmek
 94: die – ölmek           95: hope – umutlanmak 96: create – yaratmak
 97: walk – yürümek 98: sell – satmak 99: wait – beklemek
 100: cause – sebep olmak 101: pass – geçmek 102: lie – yalan söylemek
 103: accept – kabul etmek 104: watch – izlemek           105: raise – yükselmek
 106: base – dayandırmak 107: apply – uygulamak 108: break – kırmak
 109: explain – açıklamak 110: learn – öğrenmek        111: increase – artmak
 112: cover – örtmek 113: grow – büyümek         114: claim – istemek
 115: report – bildirmek 116: support – desteklemek 117: cut – kesmek
 118: form – oluşturmak 119: stay – kalmak 120: contain – kapsamak
 121: reduce – azaltmak 122: establish – kurmak 123: join – katılmak
 124: wish – dilemek 125: achieve – başarmak 126: seek – aramak
 127: choose – seçmek 128: deal – anlaşmak          129: face – yüzleşmek
 130: fail – başarısız olmak 131: serve – servis etmek 132: end – bitirmek
 133: kill – öldürmek 134: occur – olmak 135: drive – kullanmak
 136: represent – anlatmak 137: rise – yükselmek         138: discuss – tartışmak
 139: love – sevmek 140: pick – seçmek 141: place – yerleştirmek
 142: argue – tartışmak         143: prove – kanıtlamak 144: wear – giymek
 145: catch – yakalamak 146: enjoy – keyfine varmak 147: eat – yemek
 148: introduce – tanıtmak 149: enter – girmek  150: present – sunmak
 151: arrive – varmak            152: ensure – sağlamak 153: point – göstermek
 154: plan – planlamak 155: pull – çekmek 156: refer – anmak
 157: act – davranmak          158: relate – ilgilenmek 159: affect – etkilemek
 160: close – kapatmak        161: identify – tanımak 162: manage – yönetmek
 163: thank – teşekkür etmek 164: compare – karşılaştırmak 165: announce – sunmak
 166: obtain – edinmek        167: note – not almak          168: forget – unutmak
 169: indicate – belirtmek 170: wonder – merak etmek 171: maintain – korumak
 172: publish – yayınlamak 173: suffer – acı çekmek 174: avoid – kaçmak
 175: express – açıklamak 176: suppose – sanmak 177: finish – bitirmek
 178: determine – belirtmek 179: design – tasarlamak 180: listen – dinlemek
 181: save – kaydetmek 182: tend – ilgilenmek         183: treat – iyileştirmek
 184: control – kontrol etmek 185: share – paylaşmak 186: remove – çıkarmak
 187: throw – atmak 188: visit – ziyaret etmek 189: exist – var olmak
 190: encourage – cesaretlendirmek 191: force – zorlamak 192: reflect – yansıtmak
 193: admit – itiraf etmek 194: assume – varsaymak 195: smile – gülmek
 196: prepare – hazırlanmak 197: replace – yerine koymak 198: fill – doldurmak
 199: improve – gelişmek 200: mention – bahsetmek

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart