Dil Egitiminde Kultur ve Sanatin Rolu

Dil Eğitiminde Kültür ve Sanatın Rolü

Kültür sanat ve dil eğitimi her ne kadar farklı alanlarda gibi görülse de aslında birbiriyle bütün olan, birbirini besleyen konular. Dil eğitimi içerisinde kültür ve sanatın da kullanılması ile oluşturulan programlar öğrenciler için sayısız fayda sağlayabilir. Biz de Zoqla ailesi olarak bunun önemine istinaden tüm dil eğitimi programlarımızda kültür ve sanat ögelerinden mümkün olduğunca yararlanarak …

Dil Eğitiminde Kültür ve Sanatın Rolü Devamı »