Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır

 • ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
 • ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
 • Ünvan: “zoqla.com” web adresi üzerinde online yabancı dil eğitim hizmeti veren ZOZUQ Eğitim Danışmanlık LTD ŞTI
 • ADRES: Altayçeşme mahallesi Birsen sokak Özyaşam Sitesi A Blok, kapı no: 6, iç kapı no: 13 34843 Maltepe-İstanbul
 • İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedelini ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 • KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
 • YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
 • HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
 • SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
 • ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini
 • SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
 • SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
 • MAL : Alışverişe konu olan elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

4. SATICI BİLGİLERİ

 • Ünvanı: ZOZUQ EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD
 • Adres: Altayçeşme mahallesi Birsen sokak Özyaşam Sitesi A Blok, kapı no: 6, iç kapı no: 13
 • 34843 Maltepe-İstanbul
 • Eposta: info@zoqla.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Siparişi veren ve onaylayan kişi:

 • Telefon:
 • Faks:
 • Eposta/kullanıcı adı

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.2. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün açıklamasıAdetBirim fiyatıToplam TRY (kdv dahil)
20 derslik paket1791580
10 derslik paket183830
5 derslik paket188440

Ödeme Şekli ve Planı:

Ödemeler ürünlerin bulunduğu “kurslarımız” sayfasında “satın al” butonuna basıldığında yönlendirilen ödeme sayfasından yapılacaktır.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1- ALICI, 6.2’de belirtilen sözleşme konusu ürünün ve/veya hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2- SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması halinde sorumludur.

7.3- Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

7.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.5- Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

7.6- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI‘ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

7.7- SATICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

7.8- Hizmetin ifasını engelleyen deprem, sel, yangın, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, veya öngörülemez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir.

8. CAYMA HAKKI

ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürün bedelinin kendisine teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

10. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde, İSTANBUL MAHKEMELERİ yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Shopping Cart